JOR 2017/139, Hoge Raad 10-02-2017, ECLI:NL:HR:2017:213, 16/01025 (met annotatie van mr. B.A. Schuijling)

Inhoudsindicatie

Executie pandrecht op aandelen, Beschikking ex art. 3:251 lid 1 BW tot verblijven van het pand aan de pandhouder, Uitsluiting hogere voorziening ex art. 3:268 lid 3 BW van toepassing op verblijfsverzoek, Verwijzing naar HR 17 juni 1994, NJ 1995/367 (Rabobank/Sporting Connection)

Samenvatting

In HR 17 juni 1994, NJ 1995/367 (Rabobank/Sporting Connection) heeft de Hoge Raad in algemene bewoordingen geoordeeld dat de strekking van art. 3…

Verder lezen