JOR 2017/159, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 22-03-2016, ECLI:NL:GHARL:2016:2314, 200.152.285 (met annotatie van mr. K.A.M. van Vught)

Inhoudsindicatie

Vereniging van ondernemers, Besluit ALV over bijdrage aan herinrichtingsplan, Vervaltermijn van één jaar om vernietiging besluit te vorderen, Uitleg naar objectieve maatstaven van opzeggingsmogelijkheid in statuten, Afwijzing beroep op redelijkheid en billijkheid

Samenvatting

Art. 2:15 lid 5 BW houdt in dat de bevoegdheid om vernietiging van een besluit te vorderen vervalt een jaar na het einde van de dag waarop hetzij aan het besluit voldoende bekendheid is gegeven, hetzij de belanghebbende van het besluit kennis heeft genomen of daarvan is verwittigd. …

Verder lezen
Terug naar overzicht