JOR 2017/185, Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13-04-2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:1592, 200.196.405/01 (met annotatie van mr. T. Hutten en mr. B.A. Schuijling)

Inhoudsindicatie

Executie pandrecht op aandelen, Betekenis statutaire blokkeringsregeling bij onderhandse verkoop door pandhouder, Positie tweederangs pandhouder, Verlening toestemming voorzieningenrechter voor afwijkende wijze van verkoop naast naleving statutaire blokkeringsregeling, Doorbreking rechtsmiddelenverbod, Verwijzing naar HR 17 juni 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1401 (Rabobank/Sporting Connection); HR 10 februari 2017, «JOR» 2017/139, m.nt. Schuijling (CEREC/St. Antonius);, Vzngr. Rb Amsterdam 2 februari 2006, «JOR» 2006/93, m.nt. Prinsen; …

Verder lezen
Terug naar overzicht