JOR 2017/197, Hoge Raad 19-05-2017, ECLI:NL:HR:2017:936, 15/04201 (met annotatie van mr. T.M.C. Arons)

Inhoudsindicatie

Effectenlease Dexia, Stuitende werking collectieve actie (Eegaleaseprocedure) eindigt met verbindendverklaring van WCAM-overeenkomst, Op dat moment vangt de in art. 3:316 lid 2 BW bedoelde termijn tot behoud van stuitende werking aan, Verband met Hof Amsterdam 25 januari 2007, «JOR» 2007/71, m.nt. Leijten en HR 9 oktober 2015, «JOR» 2015/337, HR 9 december 2016, «JOR» 2017/9, «JOR» 2017/10 en «JOR» 2017/11, alle m.…

Verder lezen