JOR 2017/211, Hoge Raad 31-03-2017, ECLI:NL:HR:2017:563, 15/04247 (met annotatie van mr. dr. A.J. Tekstra)

Inhoudsindicatie

Faillissement Aldel, Overeenkomsten tot opslag van afvalstoffen, Curatoren doen overeenkomsten niet gestand, Verplichting curatoren tot opruimen afvalstoffen jegens gebruiker opslaglocatie, Is ontruimingsverplichting boedelschuld, Verwijzing naar HR 24 januari 1992, NJ 1992/280; HR 18 juni 2004, «JOR» 2004/221, m.nt. Boekraad (Circle Plastics); HR 9 juni 2006, NJ 2007/21, m.nt. Van Schilfgaarde (Smit/Van Hees q.q.); HR 3 november 2006, «JOR» 2007/76, m.nt…

Terug naar overzicht