JOR 2017/212, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 04-04-2017, ECLI:NL:GHARL:2017:2955, 200.209.266 (met annotatie van mr. A. Steneker)

Inhoudsindicatie

Pandrecht op vordering, Pandhouder na mededeling van verpanding aan schuldenaar in beginsel bij uitsluiting inningsbevoegd, Geclausuleerde toestemming van pandhouder aan pandgever om te innen voor zover vordering van pandgever op schuldenaar vordering van pandhouder op pandgever te boven gaat, is geen toestemming als bedoeld in art. 3:246 lid 4 BW

Samenvatting

Vaststaat dat de bank als pandhouder aan appellante mededeling heeft gedaan van haar pandrecht op de vordering van geïntimeerde op appellante. Daarmee is gelet op het bepaalde in art. 3:…

Verder lezen
Terug naar overzicht