JOR 2017/213, Hoge Raad 07-04-2017, ECLI:NL:HR:2017:635, 16/02131 (met annotatie van mr. G.J.L. Bergervoet)

Inhoudsindicatie

Overwaarde-arrangement, Faillissementspauliana, Wetenschap van benadeling, Maatstaf, Wetenschap van benadeling bij aangaan overwaarde-arrangement in kader van poging om door reorganisatie faillissement af te wenden, Geen rechtsverwerking als gevolg van uitlatingen curator in eindgesprek, Verwijzing naar HR 22 december 2009, «JOR» 2011/19, m.nt. NEDF (ABN Amro/Van Dooren q.q. III) en HR 11 november 2016, «JOR» 2017/2, m.nt. Spruitenburg (Bab al-Mustaqbal Real Estate/Curaçao Cordial…

Terug naar overzicht