JOR 2017/215, Gerechtshof Amsterdam 09-05-2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:1695, 200.002.097/02, 200.002.104/02 (met annotatie van mr. M.A. Broeders)

Inhoudsindicatie

Internationaal privaatrecht, Faillissement Yukos, Geen erkenning Russisch faillissementsvonnis in Nederland, Erkenning vonnis strijdig met openbare orde wegens uitlokking faillissement door Russische autoriteiten, Territorialiteitsbeginsel, Curator niet bevoegd tot verkoop van in boedel buitenlandse vennootschap vallende aandelen in Nederlandse vennootschap en ontslag bestuurders van die vennootschap, Verwijzing naar HR 26 september 2014, «JOR» 2014/350, m.nt. Van der Plas (Gazprombank), Vervolg op Rb. Amsterdam 31 oktober 2007, «JOR» 2008/56, m.nt. Veder; Hof Amsterdam 19 oktober 2010…

Verder lezen
Terug naar overzicht