JOR 2017/225, Gerechtshof Amsterdam 07-06-2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:2177, 23-003028-16 (met annotatie van mr. drs. C.M. Harmsen)

Inhoudsindicatie

Openbaarmaking jaarrekening, Strafzaak, Verdachte (een bedrijf) heeft jaarrekening niet binnen dertien maanden na afloop van boekjaar gepubliceerd, Veroordeling tot geldboete zonder oplegging van maatregel

Samenvatting

De verdachte (een bedrijf) heeft niet uiterlijk binnen dertien maanden na afloop van het boekjaar 2012 de jaarrekening van dat boekjaar openbaar gemaakt. Door aldus te handelen heeft de verdachte derden de kans ontnomen zelfstandig enig inzicht te krijgen in de vermogenspositie van het bedrijf.

Blijkens een de verdachte betreffend uittreksel uit de Justitiële

Verder lezen
Terug naar overzicht