JOR 2017/226, Rechtbank Rotterdam 05-07-2017, ECLI:NL:RBROT:2017:5177, HA ZA 16-861 (met annotatie van mr. S.C.M. van Thiel)

Inhoudsindicatie

Stichtingen, Rechtsgeldigheid van opeenvolgende samenwerkingsovereenkomsten, Personele unie van bestuurders en leden RvC, Geen sprake van tegenstrijdig belang, Bestuurders moeten in staat worden geacht integer en onbevooroordeeld te hebben gehandeld, Zij dienen zich te richten naar belang van beide stichtingen, Verwijzing naar HR 29 juni 2007, «JOR» 2007/169, m.nt. Leijten en m.nt. Bartman (Bruil-arrest), Evenmin vernietigbaarheid rechtshandelingen wegens doeloverschrijding, Ruime doelomschrijving, Belangen van beide stichtingen gediend, Geschillen in hoofdzaak vloeien voort uit samenwerkingsovereenkomst, Bindendadviesclausule, …

Verder lezen
Terug naar overzicht