JOR 2017/228, Gerechtshof Amsterdam 20-12-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:5502, 200.183.517/01 (met annotatie van mr. P.D. Olden)

Inhoudsindicatie

Onrechtmatigheid emissiebesluit, Subsidiaire vordering na afwijzing toepasselijkheid geschillenregeling door OK («JOR» 2017/227), Voorzienbaar dat minderheidsaandeelhouder niet aan emissie zou deelnemen, Vennootschap handelt onrechtmatig door in gegeven omstandigheden tot emissie te besluiten tegen uitgifteprijs die waarde van aandelen voor emissie niet weerspiegelt, Verwijzing naar schadestaatprocedure

Samenvatting

Orthocenter heeft bij de emissie onvoldoende aandacht besteed aan de positie van haar minderheidsaandeelhouder Haarsma Beleggingen. Door de emissie te laten plaatsvinden zoals dit is gebeurd, is zij ten onrechte te zeer voorbijgaan aan de

Verder lezen
Terug naar overzicht