JOR 2017/230, Gerechtshof Amsterdam 06-07-2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:2652, 200.141.495/03 OK (met annotatie van mr. M.W. Josephus Jitta)

Inhoudsindicatie

Enquêteprocedure Greenchoice, Verzoek tot verlenging geldigheidsduur bevolen voorzieningen, Geschillen niet opgelost waardoor opnieuw onwerkbare situatie zou kunnen ontstaan, Verwachting uitgesproken dat binnen verlengde geldigheidsduur einde komt aan wanbeleid, Verlenging voorzieningen voor periode van drie jaar, Vervolg op OK 9 juli 2014, «JOR» 2014/298, m.nt. Holtzer onder «JOR» 2014/299

Samenvatting

Het wettelijke structuurregime in combinatie met de huidige statuten van Greenchoice zullen in geval van beëindiging van de voorzieningen naar alle waarschijnlijkheid leiden tot…

Verder lezen
Terug naar overzicht