JOR 2017/231, Gerechtshof Amsterdam 25-07-2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:2984, 200.199.978/01 OK (met annotatie van mr. M.W. Josephus Jitta)

Inhoudsindicatie

Uitkoopprocedure Reesink, Wettelijk prijsvermoeden, Toepassing uitleg 90%-criterium in vervolg op tussenarrest OK 4 april 2017, «JOR» 2017/162, m.nt. Josephus Jitta

Samenvatting

In het tussenarrest van 4 april 2017 («JOR» 2017/162, m.nt. Josephus Jitta) is overwogen dat in de berekening van de acceptatiegraad van het bod niet meetellen de (certificaten van) aandelen die worden gehouden door (rechts)personen die in een wezenlijk andere positie verkeren

Verder lezen
Terug naar overzicht