JOR 2017/235, Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening 15-06-2017, , 2017-021 (met annotatie van mr. F.M.A. ’t Hart)

Inhoudsindicatie

Verlenging en wijzigingsbevoegdheid bij schadeverzekeringen, Tegenover informatie- en motiveringsplicht van verzekeraar staat bevoegdheid van verzekerde om verzekering na eerste verzekeringsjaar te allen tijde te beëindigen, Uitdrukkelijke aanvaarding van wijziging door verzekerde is niet vereist

Samenvatting

Verzekeraar heeft vanuit principieel oogpunt bezwaar tegen de regel die de Geschillencommissie hanteert, te weten dat een premieverhoging van meer dan 10% uitdrukkelijk door de verzekerde moet worden aanvaard.

Ingevolge art. 7:940 lid 1 BW wordt bij opzegging tegen het einde van een verzekeringsperiode een termijn…

Verder lezen