JOR 2017/237, Hoge Raad 20-06-2017, ECLI:NL:HR:2017:1112, 15/04324 (met annotatie van mr. M. Altena)

Inhoudsindicatie

Samenloopregeling, Eendaadse samenloop op grond van art. 55 Sr en voortgezette handeling als bedoeld in art. 56 Sr, Enigszins uiteenlopende strekking van strafbepalingen staat niet in de weg aan het aannemen van eendaadse samenloop of een voortgezette handeling, Ruimer toepassingsbereik van deze regelingen dan werd afgeleid uit eerdere rechtspraak, Bijvoorbeeld bij bestuurlijke boetes

Samenvatting

Aan de orde is de eendaadse samenloop in de zin van art. 55 lid 1 Sr en de voortgezette handeling als bedoeld in art. 56 lid 1 Sr…

Verder lezen