JOR 2017/238, CBB 21-06-2017, ECLI:NL:CBB:2017:206, 16/33 (met annotatie van mr. S.M.C. Nuijten)

Inhoudsindicatie

Bestuurlijke boete wegens aanbieden van krediet zonder vergunning, Hoogte van boete gebaseerd op door overtreding verkregen voordeel, Voor uitleg wordt aansluiting gezocht bij begrip “voordeel” als bedoeld in art. 36e Sr, Slechts kosten die in directe relatie staan met overtreding komen voor aftrek in aanmerking, Belastingen onderscheiden zich in dat opzicht niet van andere kosten, Tussenuitspraak, Toepassing bestuurlijke lus, Verband met Vzngr. Rb. Rotterdam 7 maart 2014, «JOR» 2014/235

Samenvatting

De hoogte van de

Verder lezen