JOR 2017/239, Hoge Raad 02-12-2016, ECLI:NL:HR:2016:2729, 16/00859 (met annotatie van prof. mr. N.E.D. Faber en mr. N.S.G.J. Vermunt)

Inhoudsindicatie

Strekking art. 37 Fw, Prejudiciële beslissing, Aannemingsovereenkomst, Faillissement aannemer, Aannemer heeft deel werkzaamheden verricht, waarvoor opdrachtgever slechts gedeeltelijk heeft betaald, Niet-gestanddoening door curator, Niet-ontbinding door opdrachtgever, Boedel heeft vordering uit ongerechtvaardigde verrijking met betrekking tot door failliet verrichte gedeelte van werkzaamheden, ongeacht of opdrachtgever overeenkomst ontbindt voor toekomst, Verwijzing naar HR 2 december 2016, «JOR» 2017/240, m.nt. NEDF en Vermunt onder «JOR» 2017/241

Verder lezen
Terug naar overzicht