JOR 2017/240, Hoge Raad 02-12-2016, ECLI:NL:HR:2016:2730, 15/01672 (met annotatie van prof. mr. N.E.D. Faber en mr. N.S.G.J. Vermunt)

Inhoudsindicatie

Strekking art. 37 Fw, Aannemingsovereenkomst, Faillissement aannemer, Niet-gestanddoening door curator, Curator kan nakoming vorderen van tegenprestatie voor door failliet vóór faillissement verrichte werkzaamheden, Vervolg op Rb. ’s-Gravenhage 18 juli 2012, «JOR» 2012/308, m.nt. JJvH en Hof ’s-Gravenhage 30 december 2014, «JOR» 2015/179, m.nt. Van Zanten

Samenvatting

Art. 37 Fw strekt ertoe, blijkens zijn inhoud en de daarop gegeven…

Verder lezen
Terug naar overzicht