Naar de inhoud

JOR 2017/240, Hoge Raad 02-12-2016, ECLI:NL:HR:2016:2730, 15/01672 (met annotatie van prof. mr. N.E.D. Faber en mr. N.S.G.J. Vermunt)

Inhoudsindicatie

Strekking art. 37 Fw, Aannemingsovereenkomst, Faillissement aannemer, Niet-gestanddoening door curator, Curator kan nakoming vorderen van tegenprestatie voor door failliet vóór faillissement verrichte werkzaamheden, Vervolg op Rb. ’s-Gravenhage 18 juli 2012, «JOR» 2012/308, m.nt. JJvH en Hof ’s-Gravenhage 30 december 2014, «JOR» 2015/179, m.nt. Van Zanten

Samenvatting

Art. 37 Fw strekt ertoe, blijkens zijn inhoud en de daarop gegeven…

Instantie Hoge Raad
Datum uitspraak02-12-2016, 09-09-2016
PublicatieJOR 2017/240 (Sdu Jurisprudentie Onderneming & Recht), aflevering 9, 2017
Annotator
 • prof. mr. N.E.D. Faber en mr. N.S.G.J. Vermunt
ECLIECLI:NL:HR:2016:2730, ECLI:NL:PHR:2016:921
Zaaknummer15/01672, 15/01672
Overige publicaties
 • ECLI:NL:HR:2016:2730
 • INS-Updates.nl 2016-0411
 • AR 2016/3611
 • NJB 2016/2298
 • RvdW 2016/1235
 • JWB 2016/432
 • RI 2017/14
 • NJ 2017/20
 • RCR 2017/27
 • ECLI:NL:PHR:2016:921
RechtsgebiedInsolventierecht
Rubriek Financiering, zekerheden en insolventie
Rechters
 • mr. Numann
 • mr. Streefkerk
 • mr. Heisterkamp
 • mr. Snijders
 • mr. Polak
Partijen 1. X,
en 50 anderen,
eisers tot cassatie,
advocaat: (aanvankelijk mr. D. Rijpma en mr. A. van Staden ten Brink, thans) mr. D. Rijpma,
tegen
mr. P.J. Peters te Rotterdam, in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van A BV,
verweerder in cassatie,
advocaten: mr. B. Winters en mr. R.L.M.M. Tan.
Regelgeving
 • Fw - 37