JOR 2017/241, Hoge Raad 02-12-2016, ECLI:NL:HR:2016:2744, 15/02767 (met annotatie van prof. mr. N.E.D. Faber en mr. N.S.G.J. Vermunt)

Inhoudsindicatie

Voortzetting onderneming tijdens faillissement, Dwangcrediteur (leverancier software en hosting) wordt via een voorlopige voorziening gedwongen na faillissement dienstverlening gedurende afkoelingsperiode voort te zetten, Afdwingen van tijdelijke voortzetting van dienstverlening is geen gestanddoening ex art. 37 Fw van overeenkomst door curatoren, Sprongcassatie van Rb. Rotterdam 4 maart 2015, «JOR» 2015/218, m.nt. Bosvelt

Samenvatting

Eiseres had weliswaar de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigd, maar is vervolgens niettemin met de curatoren in onderhandeling getreden over voortzetting daarvan

Verder lezen
Terug naar overzicht