JOR 2017/242, Gerechtshof Amsterdam 13-12-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:5365, 200.168.465/01 (met annotatie van mr. J.K. Six-Hummel)

Inhoudsindicatie

Faillissement huurder bedrijfsruimte, Opzegging huurovereenkomst door verhuurder, Vernietigbaarheid ex art. 3:51 lid 3 BW van beding dat indeplaatsstelling van huurder beperkt, Zwaarwegend belang boedel bij indeplaatsstelling, Opzegging is misbruik van recht, Verwijzing naar HR 8 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY2640

Samenvatting

Art. 3:51 lid 3 BW betreft de mogelijkheid van beroep op vernietigbaarheid ter afwering van een op de (vernietigbare) rechtshandeling steunende vordering of “andere rechtsmaatregel”. Onder “…

Verder lezen
Terug naar overzicht