JOR 2017/243, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31-01-2017, ECLI:NL:GHARL:2017:788, 200.160.360/01 (met annotatie van prof. mr. S.E. Bartels)

Inhoudsindicatie

Hypotheek, Overgang hypotheekrechten naar vervangend perceel bij ruilverkaveling, Ten tijde van verkrijging van hypotheekrecht op vervangend perceel door derde waren eerdere hypotheekrechten op die zaak niet vermeld in de (in de openbare registers ingeschreven) ruilverkavelingsakte, Derde komt bescherming ex art. 3:24 BW toe, Tussenarrest

Samenvatting

Kern van het geschil betreft de vraag of appellant beschermd wordt tegen het feit dat – ten tijde van zijn verkrijging van een hypotheekrecht op de onroerende zaak (pand 1) van C – de…

Verder lezen
Terug naar overzicht