JOR 2017/245, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 14-03-2017, ECLI:NL:GHARL:2017:2116, 200.166.772 (met annotatie van mr. F.B. Bosvelt)

Inhoudsindicatie

Persoonlijke aansprakelijkheid curator, Curator heeft zonder toestemming verhuurder winkelruimte aan derde in gebruik gegeven na opzegging huurovereenkomst ex art. 39 Fw door verhuurder, Verwijzing naar HR 16 december 2011, «JOR» 2012/65, m.nt. Spinath (Prakke/Gips)

Samenvatting

Vaststaat dat geïntimeerde als verhuurder de huur ex art. 39 Fw heeft opgezegd, waardoor de huurovereenkomst met de failliet per 30 november 2013 eindigde en de bedrijfsruimte tegen die datum moest zijn ontruimd. Vaststaat voorts dat de

Verder lezen
Terug naar overzicht