JOR 2017/250, HvJ EU 08-06-2017, ECLI:EU:C:2017:433, C-54/16 (met annotatie van mr. S. van Dongen en prof. mr. H.L.E. Verhagen)

Inhoudsindicatie

Internationaal faillissementsrecht, Prejudiciële beslissing, Nietigheid, vernietigbaarheid of niet-tegenwerpbaarheid van nadelige rechtshandelingen, Het procesrecht van de lidstaat op het grondgebied waarvan het geding aanhangig is, bepaalt de toepasselijke vorm en termijn om een beroep te doen op art. 13 IVO en of de rechter de bepaling ambtshalve mag toepassen, Bewijslast dat de handeling in concreto niet kan worden bestreden volgens het daarop toepasselijke recht, Art. 13 IVO kan worden ingeroepen wanneer partijen, gevestigd in dezelfde lidstaat op grondgebied waarvan zich ook alle overige relevante aanknopingspunten bevinden, recht

Verder lezen
Terug naar overzicht