JOR 2017/251, Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13-06-2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:2672, 200.181.475/01 (met annotatie van mr. B.W. Wijnstekers)

Inhoudsindicatie

Uitleg hypotheekakte naar objectieve maatstaven, Derdenhypotheek ook voor toekomstige vorderingen gevestigd, Toerekeningsbeding, Geen schending bancaire zorgplicht, Verwijzing naar HR 13 maart 1981, NJ 1981/635, m.nt. Brunner (Haviltex) en HR 8 juli 2016, «JOR» 2016/292, m.nt. Schuijling (Melber Holding/Goede)

Samenvatting

Voor zover appellanten aanvoeren dat de voor de vestiging van de derdenhypotheek vereiste titel ontbreekt, gaan zij er ten onrechte aan voorbij dat de titel…

Verder lezen
Terug naar overzicht