JOR 2017/35, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-12-2016, ECLI:NL:GHARL:2016:9858, 200.164.438/01 (met annotatie van mr. drs. C.M. Harmsen)

Inhoudsindicatie

Bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement, Administratieplicht is niet geschonden, Geen reden voor omkering bewijslast, Curator heeft verzuimd digitale administratie met aanwezige fysieke stukken te vergelijken en zich hierover uit te laten, Vordering ex art. 2:248 jo. art. 2:10 BW afgewezen

Samenvatting

Het enkele gegeven dat ten tijde van het faillissement door de curator geen (volledige) fysieke administratie wordt aangetroffen en het bestuur nadien in gebreke blijft deze aan te leveren, kan niet zonder meer grond opleveren om de…

Verder lezen
Terug naar overzicht