JOR 2017/36, Gerechtshof Amsterdam 14-12-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:5596, 200.168.115/01 OK (met annotatie van mr. M.W. Josephus Jitta)

Inhoudsindicatie

Enquêteprocedure, Getuigenverhoor op verzoek van onderzoeker bevolen, Op proceseconomische gronden worden getuigen pas door raadsheer-commissaris gehoord als voorlopig getuigenverhoor plaatsvindt bij Rechtbank Gelderland

Samenvatting

Aan de onderzoeker komt – met inachtneming van de norm dat een onderzoeker zich moet richten naar hetgeen in de gegeven omstandigheden van een bekwaam en redelijk handelend onderzoeker mag worden verwacht – een ruime mate van vrijheid toe ten aanzien van de inrichting en uitvoering van het onderzoek. Dit brengt onder meer mee dat de onderzoeker zelf bepaalt welke werkzaamheden…

Verder lezen
Terug naar overzicht