JOR 2017/55, Hoge Raad 09-12-2016, ECLI:NL:HR:2016:2821, 14/05912 (met annotatie van mr. dr. P.S. Bakker)

Inhoudsindicatie

Verkoop en levering bedrijfsverzamelgebouw met huurgarantie, waarna gebouw wordt doorverkocht aan derde, Uitleg huurgarantie, Einde huurgarantie, Haviltex-maatstaf, Verwijzing naar HR 5 april 2013, «JOR» 2013/198, m.nt. Bakker (Lundiform/Mexx)

Samenvatting

Onderdeel 1 klaagt terecht dat het hof met zijn oordeel de bij de uitleg van een overeenkomst als de onderhavige toe te passen Haviltex-maatstaf heeft miskend. In het bijzonder heeft het hof eraan voorbijgezien dat het bij de uitleg…

Verder lezen
Terug naar overzicht