JOR 2017/59, Hoge Raad 25-11-2016, ECLI:NL:HR:2016:2704, 16/02885 (met annotatie van mr. M.I. Nijenhof-Wolters)

Inhoudsindicatie

Vergoeding buitengerechtelijke incassokosten, Prejudiciële beslissing, Veertiendagenbrief, Aanvang veertiendagentermijn ex art. 6:96 BW, Stelplicht en bewijslast, Gevolgen onjuiste vermelding termijn, Rol van rechter, Gevolgen van deelbetaling, Verwijzing naar HR 4 september 1998, «JOR» 1998/161 (Waarbroek/Huntink); HR 14 juni 2013, NJ 2013/391 (Centavos/C) en HR 13 juni 2014, «JOR» 2015/27, m.nt. Ruygvoorn (Fa-Med/Wouterse)

Verder lezen
Terug naar overzicht