JOR 2017/62, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-08-2016, ECLI:NL:GHARL:2016:6589, 200.128.177/01

Inhoudsindicatie

Juridische splitsing, Verhaalsaansprakelijkheid, Vennootschap die geldt als rechtsopvolger van verdwenen vennootschap is aan te merken als procespartij, Door splitsing verkrijgende vennootschappen zijn hoofdelijk aansprakelijk wanneer litigieuze vordering wordt toegewezen

Samenvatting

Vaststaat dat IFS door een fusie met Intres is opgehouden te bestaan. De door appellanten c.s. gestelde schuld van IFS is op grond daarvan onder algemene titel overgegaan op Intres. Vervolgens is Intres opgehouden te bestaan als gevolg van een zuivere splitsing. In dat kader is de schuld van Intres overgegaan op…

Verder lezen
Terug naar overzicht