JOR 2017/7, Gerechtshof Amsterdam 28-06-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2764, 200.181.553/01 OK (met annotatie van mr. T. Salemink)

Inhoudsindicatie

Enquêteprocedure, Vaststelling wanbeleid, Toewijzing voorzieningen: ontbinding vennootschap met benoeming van vereffenaar en ontslag van beide bestuurders, Ontbinding niet uitvoerbaar bij voorraad, Handhaving van reeds getroffen onmiddellijke voorzieningen tot overdracht van aandelen ten titel van beheer voor duur van vereffening en tot benoeming van tijdelijk bestuurder tot aan moment van onherroepelijk worden tweedefasebeschikking

Samenvatting

Vastgesteld wordt dat sprake is van wanbeleid van Best Green. Uit het onderzoeksverslag blijkt dat geen deugdelijke financiële rapportage van Best Green voorhanden is, dat de administratie incompleet en…

Verder lezen
Terug naar overzicht