JOR 2017/70, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 17-05-2016, ECLI:NL:GHARL:2016:6027, 200.158.107 (met annotatie van mr. H.J. School)

Inhoudsindicatie

Faillissementspauliana, Huurontbindingsovereenkomst, Samenstel van transacties van beëindiging van huur en verkoop van inventaris aan verhuurder, waarbij achterstallige huurtermijnen worden verrekend met koopsom, Geen benadeling van schuldeisers, Verwijzing naar HR 19 oktober 2001, «JOR» 2001/269 (Diepstraten/Gilhuis q.q.) en HR 19 december 2008, «JOR» 2009/172 (Curatoren Air Holland/Air Holland Finance c.s.)

Samenvatting

Aan de orde is de vraag of de curator op goede grond de huurontbindingsovereenkomst tussen…

Verder lezen
Terug naar overzicht