JOR 2017/76, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 25-10-2016, ECLI:NL:GHARL:2016:8576, 200.122.377 (met annotatie van mr. K.P. Hoogenboezem)

Inhoudsindicatie

Koopovereenkomst, Non-conformiteit, Onderzoeksplicht professionele koper, Invloed proeflevering

Samenvatting

Met grief II richten de curatoren zich tegen het oordeel van de rechtbank dat niet is komen vast te staan dat de door geïntimeerde geleverde kooiklemmen gebrekkig zijn. Voorop staat dat de vorderingen van de curatoren erop zijn gebaseerd dat de boedel schade heeft geleden als gevolg van een gebrek aan de kooiklemmen. Die schade bestaat erin dat failliet de kooiklemmen die waren aangebracht op sectorvormige meeraderige aluminium kabels heeft moeten vervangen en dat zij…

Verder lezen
Terug naar overzicht