Naar de inhoud

JOR 2017/81, Gerechtshof 's-Hertogenbosch 06-12-2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:5410, 200.168.362/01 (met annotatie van mr. J.A. Stal)

Inhoudsindicatie

Borgtocht en verjaring, Overeenkomst aangegaan in kader van normale uitoefening van bedrijf, Geen sprake van uitzonderlijke situatie, zodat uitzondering van art. 1:88 lid 5 BW van toepassing is, Verjaring van vordering op hoofdschuldenaar, Vraag of borgtocht op grond van art. 7:853 BW is tenietgegaan, Aanhouding van zaak in afwachting van cassatieberoep in soortgelijke kwestie bij Hof Den Haag 29 september 2015, «JOR» 2016/101, m.nt. Stal

Samenvatting

Tussen partijen is in…

Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak06-12-2016
PublicatieJOR 2017/81 (Sdu Jurisprudentie Onderneming & Recht), aflevering 3, 2017
Annotator
 • mr. J.A. Stal
ECLIECLI:NL:GHSHE:2016:5410
Zaaknummer200.168.362_01
Overige publicaties
 • ECLI:NL:GHSHE:2016:5410
 • INS-Updates.nl 2016-0421
RechtsgebiedInsolventierecht
Rubriek Financiering, zekerheden en insolventie
Rechters
 • mr. Riemens
 • mr. Vriezen
 • mr. De Moor
Partijen Coöperatieve Rabobank [regio] UA,
appellante in principaal hoger beroep,
geïntimeerde in het voorwaardelijk incidenteel hoger beroep,
hierna aan te duiden als Rabobank,
advocaat: mr. J.G.M. Roijers te Rotterdam,
tegen
1. [geïntimeerde 1],
2. [geïntimeerde 2],
geïntimeerden in principaal hoger beroep,
appellanten in het voorwaardelijk incidenteel hoger beroep,
hierna gezamenlijk in vrouwelijk enkelvoud aan te duiden als [geïntimeerde 1] c.s.
en ieder afzonderlijk als [geïntimeerde 1] en de echtgenote van [geïntimeerde 1],
advocaat: mr. J.P. Franx te Amsterdam.
Regelgeving
 • BW Boek 1 - 88 lid 5
 • BW Boek 3 - 307
 • BW Boek 3 - 316
 • BW Boek 3 - 318
 • BW Boek 7 - 853
 • Fw - 36