JOR 2017/89, Gerechtshof Amsterdam 14-03-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:929, 200.186.821/01 OK

Inhoudsindicatie

Enquêteprocedure Delta Lloyd, Onvoldoende zwaarwegende redenen voor treffen van onmiddellijke voorzieningen gericht op voorkomen van besluitvorming AvA over claimemissie, Verzoeken afgewezen

Samenvatting

De OK stelt voorop dat terughoudendheid op zijn plaats is mede gelet op de aard van de verzochte onmiddellijke voorzieningen, die ertoe strekken te voorkomen dat de AvA, zijnde het in deze wettelijk en statutair bevoegde orgaan van de vennootschap, op 16 maart 2016 zal beslissen over de claimemissie.

De OK treedt niet in de vraag of, en zo ja in welke…

Verder lezen
Terug naar overzicht