JPF 2005/27, Rechtbank Maastricht 01-09-2004, AR1982, 78481/HA ZA 02-927

Inhoudsindicatie

Huwelijksvermogensrecht, Amsterdams verrekenbeding, Opgebouwd pensioen

Samenvatting

Partijen hebben een Amsterdams verrekenbeding afgesproken met een finaal verrekenbeding luidende: ‘‘Indien het huwelijk – zonder dat tussen de echtgenoten scheiding van tafel en bed bestaat – wordt ontbonden, alsmede in geval van scheiding van tafel en bed, zal er tussen de echtelieden (...) worden afgerekend, alsof zij in algehele gemeenschap van goederen waren gehuwd, waarbij de navolgende bepalingen van toepassing zijn: (...) c. de uitkering waartoe een echtgenoot jegens de andere echtgenoot krachtens voormelde verrekeningsbeding is…

Verder lezen
Terug naar overzicht