JPF 2006/32, Voorzieningenrechter Rechtbank Maastricht 08-12-2005, AU8686, 105643/KG ZA 05-399

Inhoudsindicatie

Echtscheiding: procedure, Voorzieningenrechter, boedelverdeling

Samenvatting

Partijen zijn in een echtscheidingsprocedure verwikkeld. De vrouw vordert in kort geding om de man te verplichten dat de aan partijen samen toebehorende echtelijke woning plus de daarop drukkende hypotheek op zijn naam komt en om de man te verplichten de overwaarde van de woning aan haar uit te keren en voorts nog om de man te verplichten zijn medewerking te verlenen aan de verdeling van de boedel. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen echter af, omdat zo er al sprake…

Verder lezen
Terug naar overzicht