JPF 2006/47, Rechtbank Maastricht 15-03-2006, AV5993, 96345/HA ZA 04-1028 (met annotatie van BER)

Inhoudsindicatie

IPR: toestemming echtgenoot wonend in Nederland

Samenvatting

Uit de summiere feiten is het volgende af te leiden:

Op een borgtochtovereenkomst ten behoeve van de Duitse bank is Duits recht van toepassing. De echtgenote van de borg had – zo wordt door de rechtbank vastgesteld – haar gewone verblijfplaats in Nederland. Daarmee is volgens art. 3 Wet conflictenrecht huwelijksbetrekkingen art. 1:88/89 BW op deze borgstelling van toepassing. Nu de echtgenote de vernietiging van de borgstelling tijdig heeft ingeroepen (zie…

Verder lezen
Terug naar overzicht