JPF 2007/10, Rechtbank Leeuwarden 04-10-2006, AY9349, 74844/FA RK 06-286

Inhoudsindicatie

Kinderalimentatie, Melkquotum

Samenvatting

De rechtbank hanteerde – tot deze beslissing – het uitgangspunt dat bij de bepaling van het netto-inkomen van een veehouder de afschrijving op melkquotum geheel meetelt als netto inkomen. Achtergrond daarvan was dat de prijs van melkquotum de afgelopen jaren weliswaar heeft gefluctueerd, maar gemiddeld genomen niet is gedaald, en dat prijsdaling ook niet in de lijn der verwachting lag. De afschrijving werd beschouwd als een puur fiscale post die feitelijk niet reëel was, omdat een even grote stille reserve…

Verder lezen
Terug naar overzicht