JPF 2008/133, Kantonrechter Haarlem 02-09-2008, BF0413, 390746/AL VERZ 08-2154

Inhoudsindicatie

Meerderjarigenbewind, Machtiging tot aangaan vermogensbeheerovereenkomst

Samenvatting

Het vermogen van een jong-meerderjarige, dat vooral bestaat uit een verzekeringsuitkering die in zijn levensonderhoud moet voorzien, is onder bewind gesteld. De bewindvoerder verzoekt om machtiging (achteraf) tot het aangaan van een beheersovereenkomst met een professionele beheerder.

De kantonrechter wijst het verzoek af: het beheer is redelijk eenvoudig, zodat inschakeling van een derde niet nodig is. De bewindvoerder zelf is immers vanwege zijn expertise benoemd. In dit geval is risicomijdend vermogensbeheer de aangewezen beheersvorm, …

Verder lezen
Terug naar overzicht