JPF 2008/98, Kantonrechter Heerlen 14-04-2008, BC9467, 278885 EJ VERZ 08-112

Inhoudsindicatie

Benoeming curator, Informatievergaring omtrent geestesgesteldheid curanda

Samenvatting

Aan de orde is of de vrouw onder curatele gesteld moet worden. Zij is thans met rechterlijke machtiging opgenomen in een psycho-medisch centrum. De kantonrechter acht dit feit niet voldoende om vast te stellen dat zij wegens geestelijke stoornis onder curatele gesteld moet worden.

De kantonrechter tracht vervolgens medische informatie te verkrijgen rond haar geestesgesteldheid maar die pogingen ketsen af op het medische beroepsgeheim.

Oorspronkelijk was het de bedoeling om haar echtgenoot tot curator te benoemen, …

Verder lezen
Terug naar overzicht