JPF 2009/155, Rechtbank Maastricht 11-06-2009, BI7943, 140315/FA RK 09-694 (met annotatie van I. Curry-Sumner)

Inhoudsindicatie

Internationale kinderalimentatie

Samenvatting

Uit de relatie van partijen zijn drie kinderen geboren. Vragen rijzen ten aanzien van de bevoegdheid van de Nederlandse rechter en het toe te passen recht op het gebruik van de echtelijke woning en de onderhoudsverplichtingen.

Met betrekking tot de bevoegdheidsvragen stelt de rechtbank vast dat de bevoegdheid inzake de onderhoudsverplichtingen kan worden ontleend aan art. 2 EEX-Verordening (Brussel I), nu de man (de verweerder) zijn woonplaats in Nederland heeft. Met betrekking tot het gebruik van de echtelijke woning is…

Verder lezen
Terug naar overzicht