JPF 2009/76, Rechtbank Haarlem 21-01-2009, BH3611, 148126/HA ZA 08-931

Inhoudsindicatie

Meerderjarigenbewind: procesbevoegdheid onderbewindgestelde in appel tegen onderbewindstelling

Samenvatting

De goederen van A zijn door de kantonrechter onder bewind gesteld. A is hiertegen in beroep gegaan. Thans is in geschil of de declaraties van de advocaten die A in deze appelprocedure hebben bijgestaan, wel verschuldigd zijn nu deze procedure tijdens de onderbewindstelling is gevoerd en de advocaten van deze onderbewindstelling op de hoogte waren. De rechthebbende, zo de erven van de rechthebbende, kon immers vanwege de onderbewindstelling op grond van art. 3:438 BW niet zelfstandig…

Verder lezen
Terug naar overzicht