JPF 2009/84, Rechtbank Haarlem 23-09-2008, BG5413, 140400/07-3719

Inhoudsindicatie

Erkenning buitenlands huwelijk, Nietigheidsgronden, Vormvereisten huwelijkse voorwaarden, Echtscheidingsconvenant

Samenvatting

Twee Nederlanders zijn in 2002 op de Filippijnen met elkaar gehuwd. De vrouw verzoekt de echtscheiding uit te spreken en ondermeer te bepalen dat de man zich dient te houden aan hetgeen partijen overeen zijn gekomen bij convenant van 23 juli 2004.

De man verweert zich met te stellen dat er geen sprake is van een in Nederland erkend buitenlands huwelijk en hij voert verweer tegen haar andere verzoeken.

De rechtbank verklaart zich bevoegd omdat beide partijen Nederlander…

Verder lezen
Terug naar overzicht