JPF 2010/17, Gerechtshof 's-Gravenhage 10-06-2009, BJ3352, 200.009.737.01

Inhoudsindicatie

Grondslag curatele: verkwisting in plaats van geestelijke stoornis

Samenvatting

De kantonrechter had de curandus onder curatele laten stellen wegens geestelijke stoornis. In hoger beroep betoogt de curandus dat noch hij noch de toenmalige bewindvoerder ooit de intentie hebben gehad de curatele te laten uitspreken op grond van een geestelijke stoornis. Er zouden ook geen stukken zijn ingebracht waarop deze uitspraak gegrond zou kunnen worden.

Het hoger beroep gaat over de grond van de ondercuratelestelling. Deels zijn de klachten onvoldoende onderbouwd om reden dat in hoger beroep een deel van…

Verder lezen
Terug naar overzicht