JPF 2010/32, Voorzieningenrechter Rechtbank Maastricht 22-09-2009, BK0266, 143034/OT RK 09-1427 (met annotatie van V.M. Smits)

Inhoudsindicatie

Opheffing ondertoezichtstelling

Samenvatting

Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg, hierna te noemen BJZ, verzoekt opheffing van de ondertoezichtstelling, die met ingang van 15 juli 2009 voor een jaar werd verlengd. Hoewel zij zich nog steeds grote zorgen maakt over de bedreigde ontwikkeling van de minderjarige en de zorgelijke thuissituatie, geeft zij aan niet in staat te zijn om op verantwoorde wijze uitvoering te geven aan de ondertoezichtstelling. Dit komt doordat de moeder en de minderjarige iedere medewerking weigeren, waardoor BJZ zich geen beeld kan vormen over de…

Verder lezen
Terug naar overzicht