JPF 2010/52, Rechtbank Haarlem 06-10-2009, BK1637, 148948/08-2862, 151835/08-4091

Inhoudsindicatie

Niet-uitgevoerd periodiek verrekenbeding, Verrekening opgepotte winsten: zeggenschapsvereiste, Verrekening woning: afgelost door een kapitaalverzekering

Samenvatting

Partijen waren gehuwd met huwelijkse voorwaarden inhoudende onder meer een periodiek verrekenbeding dat tevens niet-uitgekeerde ondernemingswinsten omvat. Er is niet afgerekend.

De man had een aantal aandelen in een dochter-BV. Vervolgens is deze BV uitgezakt in een nieuwe dochtermaatschappij. De naam van de oorspronkelijke BV is gelijktijdig gewijzigd in Holding BV. De Holding BV is 100% aandeelhouder van de dochter-BV. Thans…

Verder lezen
Terug naar overzicht