JPF 2010/66, Gerechtshof 's-Gravenhage 23-12-2009, BL4251, 200.023.235/01 (met annotatie van dr. mr. F. Ibili)

Inhoudsindicatie

Rechtsmacht Nederlandse rechter met betrekking tot internationale gevallen van meerderjarigenbescherming

Samenvatting

De rechtsmacht van de Nederlandse rechter m.b.t. internationale gevallen van volwassenenbescherming wordt beoordeeld naar art. 3 Rv. Deze bevoegdheidsregel kan tot gevolg hebben dat de Nederlandse rechter een bemoeizuchtig forum wordt. In dit geval heeft het hof er voor gekozen om zich onbevoegd te verklaren met een beroep op het – voor Nederland nog niet in werking getreden – Verdrag inzake de internationale bescherming van volwassenen (13 januari 2000, Trb. …

Verder lezen
Terug naar overzicht