JPF 2010/82, Rechtbank Haarlem 13-04-2010, BM5937, 150107/FA RK 08-3358 (met annotatie van I. Curry-Sumner)

Inhoudsindicatie

Internationale adoptie

Samenvatting

Naar aanleiding van een onderzoek door het Surinaamse Bureau voor Familierechtelijke Zaken, is de moeder van het kind ontheven van de voogdij en de verzoekster benoemd tot voogdes. Op 12 januari 2007 hebben verzoekers een verzoek tot adoptie ingediend bij de kantonrechter in Suriname. Op 4 juli 2008 heeft het Bureau voor Familierechtelijke Zaken de kantonrechter geadviseerd de adoptie uit te spreken. Op 25 juli 2008 heeft de moeder verklaard geen bezwaar te hebben tegen de adoptie, waarbij op 29 juli…

Verder lezen
Terug naar overzicht