JPF 2011/65, Kantonrechter Leeuwarden 23-11-2010, BO7426, 321345/CV EXPL 10-5126

Inhoudsindicatie

Handelingsonbekwaamheid, Vernietiging rechtshandeling wegens ontbrekende toestemming kantonrechter, Verjaring vernietigingsactie

Samenvatting

Partijen hebben op naam van hun kind een aandelenleasecontract gesloten in 1999. Hiervoor is geen toestemming van de kantonrechter gevraagd en verkregen op grond van art. 1:345 BW. De overeenkomst is door het verstrijken van de looptijd geëindigd in 2009. Dan blijkt dat de inleg veel hoger was dan de ontvangen bedragen aan rente en slotuitkering. De ouders doen een beroep op de vernietigbaarheid van de overeenkomst op grond van het ontbreken…

Verder lezen
Terug naar overzicht