JPF 2012/86, Rechtbank Haarlem 24-04-2012, BW5042, 184609/FA RK 11-2853 (met annotatie van P. Vlaardingerbroek)

Inhoudsindicatie

Akten burgerlijke stand, Verzoek aanvulling predicaat jonkheer op geboorteakte

Samenvatting

Verzoeker is in 1990 geboren. Voor zijn geboorte werd hij erkend door zijn vader. Bij Koninklijk Besluit (KB) van 16 augustus 1996 werd zijn grootvader met zijn wettige afstammelingen ingelijfd in de Nederlandse adel met de predicaten jonkheer en jonkvrouw. Blijkens de aanbiedingsbrief van de Minister van BZ van 27 september 1995 van het betreffende concept-besluit aan de Koningin is het verzoek tot inlijving beoordeeld op grond van het recht geldend voor…

Verder lezen
Terug naar overzicht